u/NagisaDAISUKI watched Shokugeki no Souma: Shin no Sara Episode 2 - - 14 hours ago
u/NagisaDAISUKI followed Boku no Hero Academia 4th Season - 4 days ago
u/NagisaDAISUKI followed Shokugeki no Souma: Shin no Sara - 1 week ago
u/NagisaDAISUKI followed Gundam Build Divers - 1 week ago
u/NagisaDAISUKI watched Gundam Build Divers Episode 0 - - 1 week ago
u/NagisaDAISUKI watched Gundam Build Divers Episode 1 - Welcome to GBD - 1 week ago
u/NagisaDAISUKI watched Gundam Build Divers Episode 2 - Chaotic Ogre - 1 week ago
u/NagisaDAISUKI watched Gundam Build Divers Episode 3 - The Protector - 1 week ago
u/NagisaDAISUKI watched Gundam Build Divers Episode 6 - Past and Future - 1 week ago
u/NagisaDAISUKI watched Gundam Build Divers Episode 5 - Holy Land of Perisia - 1 week ago
u/NagisaDAISUKI watched Gundam Build Divers Episode 7 - Force Battle - 1 week ago
u/NagisaDAISUKI watched Gundam Build Divers Episode 8 - Festival! - 1 week ago
u/NagisaDAISUKI watched Gundam Build Divers Episode 9 - Return of the Ogre - 1 week ago
u/NagisaDAISUKI watched Gundam Build Divers Episode 10 - Coalition of Volunteers - 1 week ago
u/NagisaDAISUKI watched Gundam Build Divers Episode 11 - Ayame's Tears - 1 week ago
u/NagisaDAISUKI watched Gundam Build Divers Episode 12 - Shining Wings - 1 week ago
u/NagisaDAISUKI followed Hoshiai no Sora - 1 week ago